Cena britské královny

Cena britské královny

S hrdostí oznamujeme celému světu, že firma Ecoegg získala Cenu anglické královny pro podnikatele v kategorii Inovace 2016. Tato skvělá zpráva nám byla oznámena 21. 4. 2016. Slavnostní recepce spojená s odevzdáním certifikátů a dokumentace k ocenění proběhla začátkem srpna 2016. Máme radost, že stejně jako anglická královská rodina i vy s oblibou často sáhnete po našich produktech!

Cenu anglické královny pro podnikatele uděluje osobně Její Veličenstvo anglická královna. Ceny jsou udělovány na základě doporučení premiéra Velké Británie a na základě doporučení poradního výboru skládajícího se z představitelů vlády, průmyslu a obchodu Velké Británie. Ceny se udělují v těchto kategoriích:

 • Inovace
 • Mezinárodní obchod
 • Trvale udržitelný rozvoj
 • Podpora obchodních příležitostí

Ocenění se uděluje na dobu 5 let.

Pro získání tohoto ocenění musí firma splnit více náročných kritérií, která se přísně sledují a vyhodnocují. Kromě jiných jsou to tato kritéria:

 • Firma musí být založena ve Velké Británii, zaměstnávat tam lidi a řádně platit daně. Pokud se jedná o výrobní firmu, výrobky se musí ve Velké Británii i vyrábět.
 • Musí to být samostatný podnikatelský subjekt, který je obchodně úspěšný.
 • Firma musí prokázat silnou sociální zodpovědnost vůči zaměstnancům.

Pro kategorii Inovace se sledují tyto dodatečné požadavky:

 • Musí se jednat o inovaci, která ještě nebyla obchodně uvedená.
 • Inovace je na trhu uvedená minimálně 2 roky.
 • Inovativní produkt nebo služba je obchodně úspěšný.
 • Inovativní produkt je obchodně úspěšný a byly už pokryty náklady vynaložené na jeho vývoj a uvedení na trh.
 • Firma a produkty vykazují vynikající obchodní výsledky v důsledku inovací více než 2 roky nebo dlouhodobý komerční úspěch minimálně 5 let.
 • Firma poskytuje kvalitní prodejní a poprodejní servis.
Zpět do obchodu