Vrácení zboží

Garance vrácení peněz

U nás nakupujete bezpečně. Máte 14 dní na to, abyste zjistili, zda vám zboží vyhovuje.

Pokud jste u nás nakoupil(a) jako Spotřebitel, máte právo nám bez udání důvodu zboží vrátit, a to nejpozději do 14 dnů od jeho doručení. Toto právo se na vás nevztahuje, pokud jste u nás nakoupil(a) jako Firma.

V souladu s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nezbytných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění. V případě, že už spotřebitel převzal objednané zboží, je povinen ho vrátit v originálním, nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované, resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, v kterém bylo prodávajícím odesláno, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn vymáhat takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, od kupujícího.

Spotřebitel je zároveň povinen uvést při odstoupení od smlouvy kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazená suma za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou sumu, resp. sumu sníženou o vzniklou škodu, bezodkladně po vrácení objednaného zboží, a to nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží.

Jestliže jste se rozhodl(a) odstoupit od smlouvy, oznamte nám to prosím e-mailem na info@ecoegg.sk.

V žádném případě prosím nezasílejte zboží zpět na dobírku! Dobírky nepřijímáme!

Pro vrácení zboží použijte prosím formulář, který najdete zde

Zpět do obchodu